Заключителна конференция по проекта „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства


crayons-1018580_1920

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната конференция по проект „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства – BG05/1875“.

 

Конференцията ще се състои на 26 март 2016 г. (събота),

в хотел „Рамада София“ –  зала „Европа“,

адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №131.

 

Начало на конференцията 10,00 часа.

 

Ще бъдат представени резултатите от проекта, поуки и изводи от проведените дейности, бъдещето на диалог на тъмно в България. Гостите на конференцията ще имат възможност да се включат в специално подготвените за случая сесии на тъмно, които ще бъдат ръководени от Даниела Димитрова, директор в Социално предприятие диалози Германия, заедно с българските обучени фасилитатори.

 

Диалог на тъмно е необичайно преживяване, в което, заедно с представители на местната власт, общинската и държавната администрация, граждани, представители на уязвими групи, неправителствения сектор, бизнеса, културата и изкуството, поставени в равни условия ще преживеем емпатия и свързаност.

 

Събитието се състои от две части – първата част в абсолютна тъмнина и втората част обратна връзка на светло.

 

В такава среда ролите ще се разменят и незрящите ще водят зрящите в процес на взаимно опознаване и диалог.

 

Водещите са специално обучени незрящи, подкрепяни от експерт-психолог. Чрез този нестандартен метод за водене на диалог искаме да спомогнем за насърчаване на включването на гражданското общество в процесите на формулиране на политики и вземане на съвместни решения като същевременно променим предразсъдъците по ключови обществени теми.

В тъмното ще научите:

 Коя е светлата страна във Вас и в другите?

 Как тъмнината благоприятства диалога и решаването на проблеми?

 Каква е дефиницията за „светло бъдеще” за българското общество?

 Ефективен ли е диалогът между власт, институции, бизнес и граждани?

 

Заповядайте! Местата са ограничени!

 

Моля, резервирайте и потвърдете участието си, до 22 март 2016 г., на Георги Гергов – модератор на конференцията, на тел. 0895443619 или на електронна поща fshzubg@gmail.com.

 

 

Програма на конференцията

9:30 ч. – Регистрация

10:00 ч. – Откриване на конференцията – д-р Иван Янев

10:15 ч. – Представяне на проекта – Евгени Митев – координатор и медиен експерт и д-р Иван Янев ръководител на проекта и председател на ФСХЗУ

10:45 ч. – Диалог на тъмно – идея, разпространение и бъдеще – Даниела Димитрова – директор в социално предприятие диалози  Германия

11:15 ч. – Обратната връзка на българските участници, преминали през работилниците по проекта – Милена Михайлова – дебрифър (водещ обратната връзка на светло по проекта)
11:45 ч. – Дискусия

12:15 ч. – Почивка

13:00 ч. – През “очите” на българските фасилитатори – впечатления, изводи, случки – Ели Кушнеренкова, Милена Костадинова, Михайл Илиев, Недялко Димов, Румяна Янева, Савка Кацарска

13:30 ч. – Диалог на тъмно в българските медии – Евгени Митев – координатор на проекта

14:00 ч. – Представяне и излъчване на филма посветен на диалог на тъмно България

14:30 ч. – Представяне на наръчник за диалог на тъмно в България – опит, изводи, впечатления – Даниела Димитрова, Милена Михайлова, Евгени Митев, Никола Калев, Иван Янев

15:00 ч. – Дискусия

15:30-18:30 ч. – Работилници на тъмно – Даниела Димитрова и екип
Модератор на конференцията – Георги Гергов

 

 

Очакваме Ви!

 

С уважение:

Д-р Иван Янев

Председател на федерация

„Спорт за хора със зрителни увреждания“

тел. 0888319288

 

EEA_Grants_JPG_4642_1

Събитието е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.