Daily Archives: December 13, 2015


CYMERA_20151209_133321

Диалог на тъмно гостува в Пловдив

Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания и екип по проекта “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства” осъществи гостуване и срещи в пълна тъмнина в Библиотека Иван Вазов в гр.Пловдив. Събитията протекоха във формат 90 минути в пълна тъмнина и 60 минути за обратна връзка на светло. […]