Daily Archives: September 29, 2015


EEA_Grants_JPG_4642_1

Диалог на тъмно гостува на Музей за история на София

Международната платформа и социално предприятие „Диалог на тъмно” съвместно с Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания и подкрепата на Столична Община и Фондация Синергия организират серия от събития –Диалог на тъмно. Представители на различни […]