ПЪРВИ ДИАЛОЗИ НА ТЪМНО ЗАПОЧВАТ В СОФИЯ


THUMB subitia

Първите диалози на тъмно по проект BG05/1875 “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства” ще се проведат на 5-ти и 8-ми септември в София на ул.Кораб планина 8-10 в Бизнес сграда Амрита, в зала за обучения на кулинарно училище Amuse Bouche. За повече информация и запазване на място, моля позвънете на: +359 883 77 77 10

Събитието е част от проекта Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства BG05/1875 , който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, www.ngogrants.bg и се изпълнява от Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ФСХЗУи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

EEA_Grants_JPG_4642_1

spodelime.com