ЗА НАС


Диалог на тъмно™ е успешен иновативен модел за социално предприемачество основан от д-р Андреас Хайнеке в Германия. Незрящата българка Даниела Димитрова е водещ обучител в организацията, която прави първи крачки в България заедно с екипа на Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

От април до юни 2015 г. се проведоха няколко успешни културни събития в пълна тъмнина – “Винена дегустация в тъмното”, “Концерт в тъмното” с участието на незрящият ромски музикант и джазмен Нено Илиев (Romaneno Project) и “Поезия в тъмното” с участието на млади български поети. Насърчени от успеха и новите възприятия, които тъмнината стимулира екипът ни продължи със събития по проекта финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Събитията се водят от специално обучени незрящи в напълно затъмнени помещения. В такава среда ролите се разменят и повечето участници „загубват” едно от основните си сетива – зрението и по този начин стават по-чувствителни към другите, повишава се доверието и намирането на общи допирни точки между участници с различна професионална, възрастова, етническа и т.н. принадлежности.

Очакваме ви, ще се “видим” в тъмното!

CYMERA_20150901_181008
spodelime.com